DHS Varsity vs Dougherty Valley - 13 Nov 2009 - jwcotting